scuba logo
 

Specializuota alyvos analizės programa

Siūloma speciali, leidžianti užtikrinti technikos ilgaamžiškumą, programa, kurios tikslas- eksploatavimo ir priežiūros išlaidų sumažinimas.  Ji oprientuota į standartizuotą tepimo medžiagų mėginių paėmimą, tepimo medžiagų veiksmingumo patikrą ir unikalias, padedančias optimizuoti panaudotų alyvų keitimo intervalus, informacines priemones. Nereikalingos ir netikėtos  prastovos gali būti eliminuojamos atliekant savalalaikį tepalų bei alyvų monitoringą. Kokybiškas ir kompetetengas tepimo medžiagų cheminių ir fizikinių savybių pokyčių nustatymas leidžia nedelsiant priimti korekcinių veiksmų sprendimus, kurie leistų išvengti didelių technikos priemonių gedimų ir brangių remontų.

Kodėl turėtumėte naudoti šias įrangos darbo stebėjimo sistemas?
– Jau pirminiame etape nustatomi nepageidaujami irangos eksploatcijos pakitimai;
– Atsižvelgiant į gautus patikros rezultatus; techniniams darbuotojams sudaromos sąlygas imtis neatidėliotinų veiksmų;
– Identifikuojamos naudoti tinkamos alyvos rūšys;
– Procesas gerina darbines aptarnaujančio personalo kompetencijas ir jį savalaikiai mobilizuoja;
– Tepimo medžiagų monitoringas mažina kaštus ir eksploatacines technikos išlaidas.

TexChek
Prevencinė-profilaktinė naudotų alyvų analizė / Vidaus degimo variklių ir pramonės įrengimų priežiūra.

Šis alyvos patikros būdas suteikia galimybę gauti išsamią informaciją ne tik apie alyvos būklę, bet ir labai svarbius duomenis, susijusius su įrengimų nusidėvėjimu. TexCheck patikra puiki ir nepakeičiama sistemingos techninės priežiūros priemonė. Ji daugiausia rekomenduojama atlikti dyzeliniuose ir benzininiuose varikliuose, pavarų dėžėse, transmisijose, oro kompresoriuose ir hidraulinėse sistemose dirbančių alyvų patikrai bei bendrai įrangos tepimo sistemos būklės analizei.

CleanCheck
Prevencinė-profilaktinė naudotos alyvos analizė/ Pramoninių sistemų patikra, įskaitant ISO 4406, NAS 1638 matavimus.

CleanChek – patikros sistema, skirta didelių hidraulinių sistemų bei reduktorinių pavarų priežiūrai. Ją atliekant gaunama labai tiksli informacija apie alyvos oksidaciją, užterštumo lygį, jos grynumą, taip pat metalo dalelių sudėtį, jų kiekį sistemoje, pagal ISO 4406c arba NAS 1638 reikalavimus.

GeoChek
Prevencinė-profilaktinė naudotų alyvų analizė / Dujinių variklių priežiūra.

GeoChek – specialus dujinių variklių alyvos patikros būdas. Jo metu gaunama labai specifinė informacija apie alyvos nusidėvėjimo lygį. GeoChek patikra tiksliai nustato naudojamo tepalo būklę bei numato likusį jo eksploatacijos laiką. Šis monitoringo būdas suteikia galimybę keisti alyvą optimaliu laiku. GeoCheck tyrimas taip pat parodo metalų kiekį alyvoje. Savalaikė šių duomenų analizė- puiki prevencinė priemonė, užtikrinanti igalaikį ir nepertraukiamą dujinių variklių darbą.

GlycolChek
Prevencinė-profilaktinė analizė / Aušinimo skysčio ir antifrizo koncentrato patikra.

GlycolChek – aušinimo sistemos bei visų tipų aušinimui skirtų skyčiųs patikros ir analizės sistema. Šiuo būdu gaunama specifinė, su sistema susijusi informaciją apie bendrą jos bei aušinimo skysčio būklę. GlycolChek monitoringas užtikrins maksimalias įrengimo eksplatacines galimybes bei optimalų aušinimo skysčio tarnavimo laiką.

CoolChek
Prevencinė-profilaktinė naudotų alyvų analizė / Šaldymo įrangos priežiūra.

CoolCheck – šaldymo įrangoje ir aušinimo kompresoriuose dirbančios alyvos patikros sistema. Jos metu gauna labai specifinė informacija apie alyvos nusidėvėjimo lygį. Analizuojant gautus duomenis, atliekamas aušinimo sistemos vertinimas, įrenginio eksploatacinė būklės nustatymas bei numatomos jos gerinimo galimybės. CoolCheck metu gauti duomenys apie metalų sudėtį, jų kiekį suteikia netikėtų šaldymo įrangos gedimų prevenciją.