scuba logo
 

Delo 710 LS - aukšto našumo variklių alyvos, skirtos geležinkeliams, laivininkystei bei elektros energijos gamybos įrangai

Gaminio aprašymas

Rinkai pristatomos „Texaco Delo 710 LS“ – aukščiausios kokybės dyzelinių alyvų asortimentas, rekomenduojams naudoti „General Electric“ įrangoje, dyzeliniuose varikliuose- skirtas elektros įrangos generavimui geležinkelių, laivininkystės bei energijos gamybos srityse.

Šiam gamybiniam procesui dedikuoti „Texaco Delo 710 LS SAE 20W-40“ ir „Texaco Delo 710 LS SAE 40“ produktai. Jie skirti varikliams, kuriuose naudojami mažai sieros dyzeliniai (LSD) ir itin mažai sieros turintys dyzeliniai (ULSD) degalai, taip pat naujausios kartos mažos emisijos agregatams.

Produkto privalumai

  • „Texaco Delo 710 LS“  komponuojamos naudojant aukščiausios kokybės bazines alyvas, turinčias labai mažą sieros, azoto ir aromatinių komponentų kiekį, pažangius plovimo, neutralizacijos priedus, taip pat dispergentus ir nusidėvėjimą stabdančiais inhibitoriais.
  • Alyvos sudėtis padeda optimizuoti ir apriboti alyvos suvartojimą naujuose bei atnaujintuose  4, 3, 2+, 1+ ir 0+ emisijos klasės standartus atitinkančiuose lokomotyvuose.
  • „Texaco Delo 710 LS“ efektyviai užtiktina optimalią variklio švarą bei apsaugą nuo nusidėvėjimo, minimizuoja nuosėdų susidarymą turbokompresorije ir išmetimo sistemoje.
  • Alyvos sudėtis, ilguojuo produkto tarnavimo laikotarpiu, padeda kontroliuoti oksidacijos procesą, suodžių išsklaidymą mažai galios naudojančiuose agregatuose.
  • Šis becinkis produktas savyje neturi chloro bei fosforo elementų.
  • Alyvos SAE 20W-40 klampumo klasės darbinis temperatūrinis diapazonas padeda sumažinti jos sąnaudas nuo 15 iki 25 % (priklausomai nuo variklio darbo ciklo, lyginant su vienos dedikuotos klampos klasės variklio alyvomis).

Rekomendacijos

Visada įsitikinkite, kad pasirinktas gaminys atitinka pirminės įrangos gamintojų rekomendacijas dėl įrangos eksploatavimo sąlygų ir klientų priežiūros praktikos.